De Schakel

Op initiatief van een aantal inwoners van Budel-Dorplein, die zich vanaf eind jaren ’70 bezig hielden met de leefbaarheid van Dorplein, is het plan ontstaan om De Schakel te bouwen. In het kader van een leerwerkproject stelde de Provincie Noord-Brabant een eenmalige bouwsubsidie ter beschikking, mits de bouwtekening voor 1 maart 1981 was goedgekeurd. Onder de grote tijdsdruk was er geen mogelijkheid, zoals wel bedoeld was, een enquête te houden onder de bevolking om zicht te krijgen op de wensen van de inwoners. In overleg met de burgemeester van (toen nog) de gemeente Budel werd in korte tijd een bouwplan gemaakt en goedgekeurd. Ook werd de Stichting Gemeenschapscentrum Dorplein opgericht met als doel: de oprichting, het beheer en de exploitatie van een gebouw, dat zoveel als mogelijk voorziet in de behoefte aan geschikte lokaal-ruimte voor de activiteiten van alle in Dorplein gevestigde verenigingen, instellingen, stichtingen enz. op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.

Inmiddels biedt De Schakel al 30 jaar onderdak aan een groot aantal vaste gebruikers, voor het merendeel verenigingen, en incidentele gebruikers, voor vergaderingen, lezingen, begrafenisrecepties of (dorps)feesten. Voor het beheer werd, zolang dat financieel mogelijk was, gebruik gemaakt van eerst 2 en later 1 betaalde parttime beheerder(s). Maar zeker de inzet van vrijwilligers bleef en blijft een onmisbare waarde. Buiten de geplande activiteiten was De Schakel gesloten, waardoor het centrum wel aan haar doelstelling beantwoordde, maar daarnaast een marginale rol in de gemeenschap bleef spelen.
 

Adres gegevens:

St. Barbaraweg 1
3204 XR  Budel-Dorplein
Tel: 0495-518603

Bedrijfsgegevens:

After All Vakopleidingen Bloemschikken

6021 LB  Budel
Tel: 0495-769000

E-mail: info@afterall.nl
website: www.afterall.nl

Meer informatie >>